Achtergrondinformatie Ketenveldnorm beveiligde zorg en levensloopfunctie

De Ketenveldnorm levensloopaanpak betreft een samenwerking voor inwoners met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico. Dit met als doel te zorgen voor betere samenhang tussen ondersteuning, zorg en veiligheid op het juiste moment waarbij continu contact wordt onderhouden met de betrokkene.  Voor de levensloopfunctie is Nederland verdeeld in 11 regio's. 4 regio's zijn als proeftuin van start gegaan in de periode 2018-2020 voor de ketenveldnorm beveiligde zorg en levensloopfunctie. Bijgaand vindt u de startdocumentatie

Advies 'Geen titel, wel zorg - continuïteit van zorg
Achtergrondrapportage continuïteit van zorg
Bekostiging en regelgeving
Eindrapportage Cvz
Financieel plan onder patiënttrajecten
Handreiking Continuiteit van zorg
Onderzoeksrapportage beletselen in de continuïteit van zorg
Onderzoeksrapportage fase 1 continuïteit van zorg
Onderzoeksrapportage inventarisatie en advies structurele monitor forensische zorg
Overzichtsdocument knelpunten bekostiging en regelgeving