De regio' s

Voor de levensloopfunctie is Nederland verdeeld in 11 regio's. 4 regio's zijn als proeftuin van start gegaan in de periode 2018-2020 voor de ketenveldnorm beveiligde zorg en levensloopfunctie. Dit zijn:

Limburg: De Rooyse Wissel is samen met haar partners gestart met de implementatie van de ketenveldnorm in de provincie Limburg, een regio bestaande uit 33 gemeenten in 3 regio’s met daarbinnen 5 veiligheidshuizen. Een grote regio met veel diversiteit aan zorgpartners en problematiek! Het aanbod in op- en afschalen is in de provincie volop in ontwikkeling om de burger de juiste zorg op het juiste moment te kunnen bieden. Commitment voor de uitvoering van de ketenveldnorm was voor ketenpartners vanzelfsprekend gezien de handelingsverlegenheid bij deze specifieke doelgroep. De aftrapbijeenkomst vond 21 november jl. plaats (zie hier een indruk ), een grote opkomst met brede vertegenwoordiging. Vanuit breed draagvlak, nu concreet aan de slag!

Midden-Nederland: De regio Midden-Nederland bestaat uit 3 subregio’s met een breed scala aan zorgaanbod, maatschappelijke opvang en wonen. Het betreft omgeving Utrecht, Amersfoort, Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Het is mooi te zien dat de zorgverzekeraar, aanbieders, ggd/gemeenten en veiligheidshuizen direct samen aan de slag gaan om de pilot vorm te geven. Op de recent gehouden werkconferentie (terugkoppeling volgt) wordt gekeken naar de zorg, de processen en het gezamenlijke doel. Dit geeft de pilot richting en de partners mooie input om te bouwen aan een optimale keten(samenwerking). Lees hier de laatste nieuwsbrief

Regio Overijssel: Overijssel bestaat uit 25 gemeentes, verdeeld over twee veiligheidsregio’s: Twente en IJsselland. Om doorlopende individuele zorgtrajecten voor mensen met forensische problematiek te kunnen realiseren heeft een aantal zorgaanbieders, forensisch én niet forensische, het Forensisch Circuit Oost-Nederland (FCON) opgericht. Samen met partners uit het sociaal domein wordt gebouwd aan een samenleving waarin zorg en veiligheid hand in hand gaan. De regio mag zich verheugen in een constructieve en veelal eensgezinde steun en bijdrage van gemeenten om gezamenlijk met professionals bij te dragen aan het verminderen van gevaarlijk en overlastgevend gedrag van mensen met psychische problemen. Het aanwezige lef om over de eigen schaduw heen te springen en gezamenlijk te werken aan een veilige en includerende samenleving in deze gemeenten zal ons helpen om de proeftuin tot een succes te kunnen maken.  

Oost-Brabant: Oost-Brabant heeft 38 gemeenten en 2 Zorg- en Veiligheidshuizen. Naar verwachting 180 - 280 van de 1,4 mln inwoners behoren tot 'de doelgroep'. De regionale stuurgroep 'Verward en dan...?' (cliënten, gemeenten, zorginstellingen, financiers, veiligheidspartners) stuurt de pilotregio aan. GGzE/De Woenselse Poort is regievoerder. Inzet is een levensloopteam inrichten en tot afspraken komen over op- en afschalen naar beveiligde intensieve zorg. De verbinding met het sociaal domein is punt van aandacht. Uitdaging is de zorg en ondersteuning rondom een persoon te organiseren en 'het systeem' volgend te laten zijn. Zo wil Oost-Brabant bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen om wie het gaat en hun naasten én aan de veiligheid. 

7 andere regio's In kwartaal 3 van 2020 zijn de 7 andere regio's gestart met de voorbereidingen van de implementatie. In de regio's wordt met de bestuurlijke partners in het sociaal domein, het veiligheidsdomein en het zorgdomein afspraken gemaakt over de organisatie en financiering van de levensloopaanpak.

Regio Amsterdam

Regio Noord Holland

Regio Den Haag

Regio Rotterdam

Regio Westelijk Noord brabant en Zeeland

Regio Gelderland

Regio Noord Nederland