Regio Amsterdam - Amstelland

De regio Amsterdam - Amstelland bestaat uit 6 gemeenten, waarvan Amsterdam de centrum gemeente is. Binnen deze regio is Inforsa de grootste aanbieder van forensische zorg. Inforsa en het Zorg en Veiligheidshuis van deze regio (het ‘Actiecentrum Veiligheid en Zorg’) implementeren gezamenlijk de ketenveldnorm. De visie bij deze implementatie is dat de persoon centraal staat, dat de ketenveldnorm slagkracht geeft bij ingewikkelde casuïstiek en dat de uitvoering van de ketenveldnorm een gedeelde verantwoordelijkheid is van organisaties in het zorgdomein, sociaal domein en veiligheidsdomein. We doen dit met elkaar. Binnen de regio is de ketenveldnorm niet de eerste samenwerking op deze ingewikkelde doelgroep. De werkwijze en netwerken die zijn opgebouwd voor de reeds bestaande persoonsgerichte aanpakken, worden gebruikt om de ketenveldnorm vorm te geven.

 

 

Documenten regio Amsterdam

Nieuwsbrief Ketenveldnorm - april 2021

Rapportage verkenning doelgroep ketenveldnorm Amsterdam Amstelland (februari 2021)

Uitwerking onderzoeksaanpak Ketenveldnorm Amsterdam (oktober 2020)

Doelgroep Ketenveldnorm Amsterdam - operationalisatie