Regio Midden Nederland

De regio Midden-Nederland bestaat uit 3 veiligheidsregio's: Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht. Voor aanmelding van cliënten voor de levensloopaanpak kunt u voor de regio's Gooi en Vechtstreek en Utrecht contact opnemen met het Zorg- en Veiligheidshuis in de regio. In regio Flevoland is nog niet gestart met inclusie van cliënten.

Meer informatie kunt u vinden op de website Levensloopaanpak (ketenveldnorm) | Fivoor  Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de coördinerend levensloopaanbieder in de regio Fivoor via levensloopaanpak@fivoor.nl

Per 1 januari 2022 worden geen nieuwe cliënten geïncludeerd ivm financieringsknelpunt forensisch levensloopcoördinator.