Regio Noord Holland

De regio Noord-Holland bestaat uit 3 veiligheidsregio's: Noord-Holland-Noord, Kennemerland en Zaanstreek Waterland.

Subregio Noord Holland Noord: de Ketenveldnorm gaat uit van regionale samenwerking in aansluiting op bestaande structuren in de regio-indeling. Binnen de regio Noord-Holland Noord wordt de invoering van de Ketenveldnorm in nauwe afstemming met de Stuurgroep mensen met verward gedrag gecoördineerd. Er is aansluiting met het forensisch ACT team van GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ NHN). Informatie is te verkrijgen via: communicatie@ggz-nhn.nl 

Subregio's Kennemerland en Zaanstreek Waterland: Voor aanmelding van cliënten voor de levensloopaanpak kunt u voor de regio's Kennemerland en Zaanstreek Waterland contact opnemen met het Zorg- en Veiligheidshuis in de regio. Meer informatie kunt u vinden op de website Levensloopaanpak (ketenveldnorm) | Fivoor Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de coördinerend levensloopaanbieder in de regio Fivoor via levensloopaanpak@fivoor.nl  Per 1 januari 2022 worden in deze subregio's geen nieuwe cliënten geïncludeerd ivm financieringsknelpunt forensisch levensloopcoördinator.