Regio Oost-Brabant

Oost-Brabant heeft 38 gemeenten en 2 Zorg- en Veiligheidshuizen. Naar verwachting 100 van de 1,4 mln inwoners behoren tot 'de doelgroep'. De regionale Programmaraad Zorg & Veiligheid stuurt de uitvoering van de Ketenveldnorm aan. GGZ Eindhoven/De Woenselse Poort is regievoerder. De pilotfase van de Ketenveldnorm is in maart 2021 afgerond en de Ketenveldnorm wordt nu als reguliere werkwijze uitgevoerd. Uitdaging is de zorg en ondersteuning rondom een persoon te organiseren en 'het systeem' volgend te laten zijn. Zo wil Oost-Brabant bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen om wie het gaat en hun naasten én aan de veiligheid.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Helga Aarts, helga.aarts@ggze.nl 

Informatie uit Oost-Brabant

Factsheet levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg Oost-Brabant

Inrichting Ketenveldnorm regio Oost-Brabant

Samenvatting uitvoeringsprogramma

 

Nieuwsbrieven / projectupdate

Projectupdate 14 april 2021

Projectupdate 24 september 2020

Projectupdate 18 december 2019

Projectupdate  29 oktober 2019

Tussentijdse resultaten 29 oktober 2019

Projectupdate 23 september 2019

Samenvatting tussentijdse resultaten september 2019

Projectupdate 20 juli 2019

Projectupdate 29 mei 2019

Tussentijdse resultaten ontwerpfase mei 2019

Nieuwsbrief april 2019

Nieuwsbrief februari 2019