Den Haag regio

De regio Den Haag bestaat uit 2 veiligheidsregio's: Haaglanden en Hollands Midden. Voor aanmelding van cliënten voor de levensloopaanpak kunt u contact opnemen met het Zorg- en Veiligheidshuis in de regio. Meer informatie kunt u vinden op de website Levensloopaanpak (ketenveldnorm) | Fivoor 

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de coördinerend levensloopaanbieder in de regio Fivoor via levensloopaanpak@fivoor.nl

Per 1 januari 2022 worden geen nieuwe cliënten geïncludeerd ivm financieringsknelpunt forensisch levensloopcoördinator.