Regio westelijk Noord Brabant en Zeeland

De regio Westelijk Noord Brabant & Zeeland bestaat uit verschillende subregio’s:

Subregie Tilburg en Breda. Informatie via Gertie Linssen, g.linssen@ggzbreburg.nl

Subregio Zeeland. Informatie via Jedidja de Rijke- Trouwborst, derijke@emerigs.nl

Subregio omgeving Bergen op Zoom, gemeenten Tholen tot Breda. Informatie via Ilona Kreuk, I.kreuk-vandeperre@ggzwnb.nl

De subregio's werken toe naar een goede levensloopfunctie en naar afspraken over de opschaling richting klinische zorg op beveiligingsniveau 2 (bij ggz westelijk noord brabant). Hierin betrekken we de verschillende ketenpartners zodat we alle expertise kunnen bieden voor de cliënten die gaan vallen onder de Ketenveldnorm. De samenwerkingsverbanden die hierin worden gelegd zijn o.a. met de Zorg- en Veiligheidshuizen, gemeenten, zorgkantoren, verstandelijk gehandicaptenzorg, verslavingszorg, forensische zorg en bemoeizorg. Middels een “advies-of triagetafel” worden met de verschillende ketenpartners cliënten geïncludeerd. We zijn nog aan het kijken hoe we de zorg vanuit de verschillende zorgpartners in de praktijk kunnen gaan uitvoeren. Significant is betrokken voor het inbedden van de opschaling en samenwerkingsafspraken met hoger beveiligde bedden.