Midden-Nederland

De regio Midden-Nederland bestaat uit 3 subregio’s met een breed scala aan zorgaanbod, maatschappelijke opvang en wonen. Het betreft omgeving Utrecht, Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Het is mooi te zien dat de zorgverzekeraar, aanbieders, ggd/gemeenten en veiligheidshuizen direct samen aan de slag gaan om de pilot vorm te geven. Op de recent gehouden werkconferentie wordt gekeken naar de zorg, de processen en het gezamenlijke doel. Dit geeft de pilot richting en de partners mooie input om te bouwen aan een optimale keten(samenwerking).

Voor informatie kunt u terecht bij Jelle Boerstra: j.boerstra@fivoor.nl

Aanmelding verloopt via het speciaal gebouwde portaal op de website van Fivoor (onder de knop aanmelden, rechts boven op de website).Producten

Nieuwsbrieven