Proeftuin Oost-Brabant

Oost-Brabant heeft 38 gemeenten en 2 Zorg- en Veiligheidshuizen. Naar verwachting 150 van de 1,4 mln inwoners behoren tot 'de doelgroep'. De regionale stuurgroep (cliënten, gemeenten, zorginstellingen, financiers, veiligheidspartners) stuurt de pilotregio aan. GGzE/De Woenselse Poort is regievoerder. Inzet is de levensloopfunctie inrichten en tot afspraken komen over op- en afschalen naar beveiligde intensieve zorg. De verbinding met het sociaal domein is punt van aandacht. Uitdaging is de zorg en ondersteuning rondom een persoon te organiseren en 'het systeem' volgend te laten zijn. Zo wil Oost-Brabant bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen om wie het gaat en hun naasten én aan de veiligheid.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Helga Aarts, helga.aarts@ggze.nlProducten

Nieuwsbrieven