Regio Gelderland

De gehele provincie Gelderland geldt als één regio voor de implementatie van de Ketenveldnorm. Binnen de regio maken we onderscheid in drie veiligheidsregio's, namelijk Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden en Noord-Oost Gelderland. Binnen deze veiligheidsregio's bestaan 'subregio's' die al samenwerken met betrekking tot diverse onderwerpen. Bij de invoering van de Ketenveldnorm proberen we zo veel mogelijk aan te haken bij bestaande structuren. Binnen de regio fungeren GGNet en Pro Persona als kartrekker. Daarnaast is ook GGZ Centraal actief in de regio, naast belangrijke partners in de verslavingszorg, gehandicaptenzorg en beschermde woonvormen, om de Ketenveldnorm invulling te geven. Binnen de regio willen we volgens een netwerkmodel werken waarbij we een belangrijke rol zien voor de (Zorg- en) Veiligheidshuizen voor wat betreft het includeren en monitoren van patiënten. Gedurende de periode dat een inwoner geïncludeerd is zien we casemanagement als samenspel tussen behandelorganisaties en gemeentelijk domein. Duaal casemanagement werken we de komende periode nader uit.

 

Informatie vanuit Gelderland

Plaatje Ketenveldnorm -proces

Ketenveldnorm Puzzelstukken 20 mei 2021

Casemanagement zorg en casusregie gemeente levensloopfunctie

Praatplaat levensloopfunctie Gelderland-extern

Informatie stakeholders Ketenveldnorm - toelichting praatplaat