Limburg

De Rooyse Wissel is samen met haar partners gestart met de implementatie van de ketenveldnorm in de provincie Limburg, een regio bestaande uit 33 gemeenten in 3 regio’s met daarbinnen 5 veiligheidshuizen. Een grote regio met veel diversiteit aan zorgpartners en problematiek! Het aanbod in op- en afschalen is in de provincie volop in ontwikkeling om de burger de juiste zorg op het juiste moment te kunnen bieden. Commitment voor de uitvoering van de Ketenveldnorm was voor ketenpartners vanzelfsprekend gezien de handelingsverlegenheid bij deze specifieke doelgroep.


Meer informatie:

Maud Elbers of Leontien van Veen, ketenveldnormlimburg@derooysewissel.nl

 

Informatie vanuit Limburg

Aanpak Ketenveldnorm Limburg

Aanmeldprocedure Ketenveldnorm Limburg

Aanmeldformulier Ketenveldnorm Limburg

Toestemmingsformulier levensloopfunctie Limburg

Procedure beveiligde intensieve zorg Limburg

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 2, september pilotregio Limburg

Nieuwsbrief juli 20202, pilotregio Limburg

Nieuwsbrief 6, januari 2021 Limburg