Regio Overijssel

Overijssel bestaat uit 25 gemeentes, verdeeld over twee veiligheidsregio’s: Twente en IJsselland. Om doorlopende individuele zorgtrajecten voor mensen met forensische problematiek te kunnen realiseren heeft een aantal zorgaanbieders, forensisch én niet forensische, het Forensisch Circuit Oost-Nederland (FCON) opgericht. Samen met partners uit het sociaal domein wordt gebouwd aan een samenleving waarin zorg en veiligheid hand in hand gaan. De regio mag zich verheugen in een constructieve en veelal eensgezinde steun en bijdrage van gemeenten om gezamenlijk met professionals bij te dragen aan het verminderen van gevaarlijk en overlastgevend gedrag van mensen met psychische problemen. Het aanwezige lef om over de eigen schaduw heen te springen en gezamenlijk te werken aan een veilige en includerende samenleving in deze gemeenten zal ons helpen om de proeftuin tot een succes te kunnen maken. 

Voor informatie kunt u terecht bij  Joanne Snijder, j.snijder@transfore.nl  

Informatie vanuit Overijssel

Vastgestelde documenten

Proces toegang

Format aanleveren informatie t.b.v. aanmelding potentiële patiënt

Deskundigheidsbevordering Ketenveldnorm

Evaluatie teambuilding en deskundigheidsbevordering

Financiering levensloopteam Overijssel

Behandel en begeleidingsaanbod ketenveldnorm Overijssel

Proces op- en afschaling Overijssel

Regionale evaluatie proeftuin Ketenveldorm Overijssel

Nieuwsbrieven

Start nieuwsbrief         

Eerste nieuwsbrief Overijssel 

Tweede nieuwsbrief Overijssel

Derde nieuwsbrief Overijssel

Vierde nieuwsbrief Overijssel

Vijfde nieuwsbrief Overijssel

Zesde nieuwsbrief Overijssel